Висновок ІНСТИТУТА ТВАРИННИЦТВА СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ім. М.Ф. ІВАНОВА «АСКАНІЯ НОВА»

Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства та тваринництва УААН

ВИСНОВОК:

про відповідність вимоги діючим нормативам України кормів приготовлених в кормоприготувальному агрегаті серії АКГСМ-01 «Мрія» та готовність агрегату до роботи.

Розробник: Науково-Виробничий Упроваджувальний Центр Академії Інженерних Наук України ВАТ «ПМЗ».

Назва розробки: Кормоприготувальний агрегат «Мрія» серії АКГСМ-01 з млином здрібнювання зернових у водяному середовищі.

Призначення розробки: Готування кормових сумішей із зернових з метою підвищення приросту ваги тварин.

Спосіб готування кормів: Процес готування кормів в агрегаті відбувається у водяному середовищі де за рахунок спеціального обладнання агрегату «Мрія» створюється розрив біологічної клітини зернових, що забезпечує виготовлення кормової суспензії зі зростаючою в’язкістю кормових сумішей з одночасним підвищенням температури до 40-45с С

Проведені експерименти та випробування:

  • Дослідне підприємство «Агрофірма Шахтар». м.Донецьк; група 4-5 МІСЯЦІВ «Відкорм».
  • Дослідне господарство радгосп ‘Каховський». Каховського району. Херсонської обл. група 2-3 місяці «Відкорм»

Умови експерименту: Експеримент проведено між двома групами «Відкорм», з однаковим поголів’ям, при однакових умовах утримання . однаковому кормовому та ваговому раціоні. Експериментальну групу годували кормом, виготовленим в агрегаті «Мрія».

Результати експерименту: Середньодобовий приріст ваги експериментальних груп, у порівнянні з контрольною групою тварин, збільшився на 25-30%.

ВИСНОВОК:

  1. Кормоприготувальний агрегат «Мрія» пройшов випробування в повному обсязі і відповідає діючим нормативам корм о при готування в Україні.
  2. Кормоприготувальний агрегат «Мрія» рекомендовано до серійного випуску у промисловості для сільського господарства в галузі тваринництва.
  3. Корми із зернових, вироблені на кормоагрегаті «Мрія», пройшли апробацію та рекомендовані сільським і фермерським, господарствам на терирорії України й інших держав.

Директор
Інституту тваринництва Л.О. Омельченко