Быстрый откорм скота. Эффективная технология производства ферментированных комбикормов с использованием кормоприготовительных агрегатов серии "Мрия"

Кормоагрегаты | Быстрый откорм | Ферментированные корма | Наши контакты

Кормоприготовительные агрегаты, Быстрый откорм скота

Украина, Херсонская область, г.Новая Каховка, ул.Букина, 52. телефоны: +38 050 848 50 68; +38 098 346 35 22;

  ЕФ «Мрия» - 01-50Эмульгатор-ферментатор «Мрия» - ЕФ-01-50

ОБЛАДНАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ СПИРТОВИХ ТА ХАРЧОВИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ.

Серед пріоритетних напрямів розвитку спиртової галузі на перше місце нині висуваються розробки, присвячені створенню енерго- і ресурсозберігаючих технологій отримання етанолу із зерна.

В Україні були здійснені нові розробки, спрямовані на економію енерговитрат при виробленні спирту за рахунок використання технологій застосування тонкоподрібненого помелу і доведенням його до гомогенного стану у присутності амілаз, протеїназ, гемицелюлаз, пентозаназ і інших ферментів на базі ЕФ-01-50.

Установка емульгатор-ферментатор серії ЕФ-01-50 "Мрія" розроблений Науково-Виробничим Упроваджувальним Центром Академії Інженерних Наук України (НВУЦ АІНУ) за технічними умовами ТУ У29.3 -31165756-001-2012 і призначений для приготування солоду із ферментованої гомогенної емульсії із зернових з метою одержання спирту. Гідромлин емульгатора може бути використаний при приготуванні зернової браги в спиртовому виробництві, крохмалю з кукурудзи, гомогенізації різних суспензій, а також для створення емульсій майонезу, масла і маргарину. У хімічній галузі для механохімічної активації хімічних процесів. Ультразвукова дія, що виникає в млині, виявляє знезаражувальну дію.

В основу цієї технології був покладений метод гідроферментативного розчинення речовин зерна, де технологічний чинник розчинення цих речовин - не лише температура розварювання сировини, а також чинник часу протікання ферментативних і гідродинамічних процесів.

Відмітна особливість "емульгатора-ферментатора" від апаратів інших типів і конструкцій - його здатність до надтонкого подрібнення частинок зерна з ефективною одночасною екстракцією крохмалю і ферментів зерна в рідку фазу- желетенізації.

Технологія тонкоподрібненого помелу високомолекулярних з'єднань дає можливість використання економічніших режимів, тобто зниження температури водно-теплової обробки замісів, а також отримання сусла з високими якісними показниками: з великою кількістю зброджуваних речовин (мальтоза і глюкози) і меншою кількістю декстрину, що дозволяє скорочувати кількість оцукруючих матеріалів і скорочувати час зброджування оцукреного сусла. Деструкція білку дає можливість отримувати сусло з амінокислотами, які використовуються дріжджами при зброджуванні як азотвмісне живлення.

Емульгатор-ферментатор (ЕФ) призначений для тонкого (мокрого) помелу матеріалів малої і середньої твердості і приготування різних емульсій і суспензій.

Матеріал подрібнюється різальною гарнітурою дисків ротора і статора, з одночасною дією на нього гідродинамічних ефектів - розриваючої дотичної напруги і кавітації, що виникають у діючій фазі.

При впровадженні емульгатора-ферментатора (ЕФ) в технологію виробництва харчової промисловості та спирту з'являється ряд переваг, основними з них є:

- забезпечується збільшення площі поверхні фазового контакту, отже, підвищується вихід продукту (харчового етилового спирту) і покращується якість, оскільки емульгатор-ферментатор (ЕФ) підвищує міру подрібнення (тонину помелу) зерна у декілька разів, в порівнянні з існуючими видами подрібнення (в даному випадку з молоткастою дробаркою), звідси зменшення згодом часу бродіння;

- емульгатор-ферментатор (ЕФ) має простий пристрій і порівняно малі габарити і можливість регулювання тонини помелу.

Схема емульгатора-ферментатора ЕФ-01-50

- емульгатор-ферментатор (ЕФ) виграє з точки зору санітарних норм, оскільки шум, що створюється млином, знаходиться в межах допустимих норм в порівнянні з молоткастою дробаркою, крім того мокре подрібнення має перевагу в порівнянні з сухим подрібненням в тому, що в приміщенні подрібнення відсутній пил, звідси відпадає необхідність в заходах по захисту від шкідливих чинників, що виникають в запорошених приміщеннях;

- емульгатор-ферментатор (ЕФ) спрощує схему виробництва тим, що не лише подрібнює зерно, але і одночасно є пристроєм для гомогенізації зернового замісу.

Cпосіб подрібнення і конструкція емульгатора-ферментатора (ЕФ) захищені патентами.

Емульгатор-ферментатор ЕФ-01-50 "Мрія" забезпечує в переробній камері гідромлину ферментаційні процеси.

Ферментація - метаболічний процес, що протікає з виділенням енергії, в результаті якого молекули цукру і крохмалю без доступу повітря розкладаються на вуглекислий газ і етанол.

Емульгатори застосовуються в харчовій промисловості з метою найбільшого "витискування" з суміші зернових складових ферментів, що забезпечують процес бродіння.

Емульгатор ЕФ-01-50 своєю конструкцією, встановленими усередині жорнами, виконує дроблення зернових до фракції 0.5 - 1.0мм, підвищуючи температуру суміші на15 - 20°С, ретельно перемішує суміш, виробляючи 3-х кратний процес проходження через жорна, чим посилює процес гомогенізації і відповідно ферментації (бродіння), що у свою чергу сприяє отриманню високоякісного солоду. Особливо важливий цей процес при виробництві спирту та ін. розчинів бродіння. Ферментативні процеси в емульгаторі ЕФ- 01-50 відбуваються в камері емульгатора без доступу повітря, при тиску 5-6 бар і 1500об/хв. електродвигуна, при цьому частина крохмалю в зернових компонентах (ячмінь, кукурудза, жито, пшениця, овес та ін.) перетворюється на глюкозу, а потім в 2 моля локтата (сіль молочної кислоти) з попереднім розщепленням крохмалю і підвищенням осолоджування суміші, посилюючи її бродіння і покращуючи якість солоду, тим самим прискорюючи процес отримання спирту.

Впровадження в технологічні процеси харчової промисловості емульгатора-ферментатора ЕФ-01-50 "Мрія" забезпечить сучасний світовий рівень економіки виробництва.

Технические параметры
эмульгатора-ферментатора «Мрия» - 01-50

Емульгатор-ферментатор «Мрия» ЕФ-01-50
Найменування параметрів Од. вим. Норма
Продуктивність готової суміші
при 3-х кратній оборотності
кг/год 50000
При безперервному одноразовому проходженні кг/год 75000
Початковий розмір часток матеріалу, не більш мм 0.5-1.5
Об'ємне відношення твердої фази до рідкої 1.25 - 1.3
Тонина помолу мк 40-100
Напор м 12.0
Різниця температури суміші, що нагрівається, від вхідної температури води °С 15 - 20
Тривалість циклу хв. 60
Мінімальний обсяг приготовленої суміші кг 500
Максимальний обсяг приготовленої суміші за 1годину кг 75000
Кількість обслуговуючого персоналу чол 1

* В електросиловому щиті передбачено захист від короткого замикання, захист від перевантаження , установлено вхідний автомат і теплове реле РТІ.
*** Цикл роботи включає період часу, за який відбувається помел зерна потрібної фракції без підготовчих робіт

Габаритно-массовые параметры и занимаемая агрегатом площадь

Наименование параметра Значение
длина, мм 1400
ширина, мм 530
высота, мм 530
Занимаемая агрегатом площадь, м2, не менее 0.7
Вес агрегата, кг, не более 184

Зазоры, питание, потребляемая мощность

Емульгатор-ферментатор «Мрия»-01-50
Наименование параметра Значение
Границы регуляции зазора между жерновами, мм 0,8 - 1,0
Номинальное напряжение питательной сети, В 380±5%
Частота тока питательной сети, Гц 50±0.2
Номинальная потребляемая мощность, квт/час 18,5

Гарантия и срок работы до капремонта

Наименование параметра Значение
Гарантийный срок 1 год
Срок работы до капитального ремонта 10 лет

Вверх   


                 

© 2008-2020 Дизайн и программирование Mike
© 2008-2020 Быстрый откорм свиней, поросят, телят и крс. Кормоагрегаты серии Мрия. - http://agrokorm.info